logo2


Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor cursussen en workshops bij Centrum voor de Fotografie.

Inschrijving.

Inschrijven voor cursussen en/of workshops is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. U verbindt zich voor de gehele duur van de cursus en/of workshop.

Betaling.

U dient het lesgeld binnen 14 dagen na aanmelding of na ontvangst van onze factuur te betalen. Bij te late betaling is de betalingsplichtige de wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd en worden extra administratiekosten à €25 in rekening gebracht.

Wijzigingen en annuleren cursus/workshop.

Centrum voor de Fotografie heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Centrum voor de Fotografie heeft het recht de docent, de data en de leslocatie van de activiteit te wijzigen. Hierdoor kan worden afgeweken van de oorspronkelijk vermelde gegevens. Vanzelfsprekend wordt u van deze wijzigingen op de hoogte gesteld en kunt u zonder kosten annuleren.  
Bij annuleren door Centrum voor de Fotografie is door u geen cursusgeld verschuldigd en wordt reeds betaald cursusgeld gerestitueerd.
Annuleren is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de cursus/workshop daarna is het gehele cursusgeld verschuldigd.

Restitutie.

Bij ziekte van de docent wordt de uitgevallen les aan het eind van de cursus ingehaald. Na twee uitgevallen lessen worden de volgende uitgevallen lessen automatisch door ons aan u gerestitueerd. Indien het om een korte workshop van maximaal 3 lessen gaat, restitueert Centrum voor de fotografie altijd de uitgevallen les. Indien Centrum voor de fotografie voor vervangende lessen heeft zorggedragen vervalt uw recht op restitutie voor die lessen. Bij de openstudio wordt eerst verrekend met de extra gezamenlijke lessen aan het begin en eind van de cursus voordat tot restitutie wordt overgegaan.
Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld, behalve bij:
–  Langdurige ziekte (> 1 maand) van de cursist, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte)
–  Verhuizing van de cursist buiten de gemeente met een straal van 15 km waar hij of zij een cursus volgt.
–  Overlijden van de cursist
In deze gevallen zal restitutie plaats vinden zodra wij door u hiervan op de hoogte zijn gesteld. De administratie kosten à €25 worden in mindering gebracht op de restitutie.

Voorbehoud

Al onze informatie wordt door het Centrum voor de Fotografie met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat onze informatie t.g.v. drukfouten onvolledig en/of onjuist wordt gepubliceerd. Wij stellen het op prijs als U ons daarop attendeert.

Aansprakelijkheid.

Centrum voor de Fotografie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Centrum voor de Fotografie is het Nederlands recht van toepassing. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

laatst bijgewerkt 01-01-2023


Bezoek

Koewegje 4 .

8021 AG Zwolle.

Contact

mail.

telefoon: 06 18934271.